Hedefler

Profesyonel Apartman & Site Yönetim Hizmetleri

Artan kentleşmeyle birlikte, insanların beklentileri de bu oranda artmaktadır. Yaşam standardına bağlı olarak büyük yerlerde yaşam isteği de giderek artmaktadır. Tabi ki bu talepler bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bazı sorunlar;

* Site sakinleri, site yönetimine ortak olamıyor.
* Site yönetiminin, bir otomasyon sistemine sahip olmaması.
* Ev sahibinin de siteden haberdar olmak istemesi.
* Site yönetimi ile site sakinleri arasında iletişimde zorluk çekilmesi.
* Site yönetiminin, bütçenin ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi.
* Parasal işlemlerin sadece defterde kalması.

Amacımız, bu gibi sorunları çözmekte etkin bir yönetim anlayışı oluşturmaktır.