İlkelerimiz

Profesyonel Apartman & Site Yönetim Hizmetleri

* Dürüstlük
* Şeffaflık
* Çağdaşlık
* Çevreye duyarlılık
* Hesap verilebilirlik
* Adil ve tarafsız olmak
* İnsan haklarına saygılı olmak
* Katılımcı ve paylaşımcı yönetim
* Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
* Etkin verimli ve adil kaynak kullanımı
* Sürekli gelişime ve değişime açık olmak
* Toplumun değer yargılarına saygılı olmak
* Site odaklı olmak ve site sakinlerinin memnuniyetini ön planda tutmak